Image of the English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands


Welkom op mijn thuispagina!

Ik heb een universitaire graad in de informatica met natuurkunde als bijvak. Ik doe natuurkundig onderzoek naar een bepaald groothedendiagram en naar de invloed van de zondvloed op C14- en andere dateringsmethoden en verwerf promotieplaatsen hierin. Aanbiedingen zijn welkom.

De zondvloed is echt gebeurd: Jezus noemt Noach, de zondvloed, de ark en het omkomen van allen bij name
Matteüs 24,37   Jezus sprak: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon."

Dit is geen gelijkenis waarbij Jezus spreekt als "Er was eens een koning met twee dienaren...", het is geschiedschrijving. In het christendom is Jezus de weg, de waarheid en het leven, de Zoon van God en God zelf. Hij liegt niet. Zijn bovengenoemde uitspraak zet echter de hele archeologie, geologie, radioactieve dateringsmethoden, evolutietheorie en moderne wetenschap compleet op zijn kop. Daarnaast liggen mijn interesses op het gebied van theologie, media, economie, politiek, natuurkunde en informatica.

Voor de huidige en laatste mariaverschijningen in de wereld in Medjugorje, Bosnië-Herzegowina zet ik mij in met de website www.medjugorje.eu, voor de aanbidding van het Heilig Sacrament met de oprichting van een maandelijkse aanbidding in Zeist en zijn website www.aanbiddingzeist.nl en voor de eucharistie met de mede-oprichting van een wekelijkse Heilige Mis in de Engelse taal in Utrecht (www.englishmassutrecht.nl). Op dit ogenblik starten we een filmcyclus (pagina 18) in de kerken van de Utrechtse binnenstad, de St. Salvatorparochie. Het thema voor de eerste zes films is Moderne Heiligen.

Ik organiseer een zomerreis in 2012 naar Visoko en Medjugorje in Bosnië-Herzegowina: laatste week van juli naar Visoko, daar worden de eerste Europese piramides opgegraven, groter en ouder dan die van Egypte, iedereen kan meehelpen, en die week is het ook festival in Visoko; dan via de mooiste spoorlijn van de Balkan langs de Neretva naar Medjugorje, daar vinden nu mariaverschijningen plaats, de eerste week van augustus is het jongerenfestival met 50.000 deelnemers. Je kan ook zingen in het koor of meehelpen als vrijwilliger. Er genezen daar mensen van blindheid, kanker, multiple sclerose en ALS, zie bovenstaande website over Medjugorje. Er wordt gereisd met goedkope vluchten en goedkope ICE tickets. Aanmeldingen zijn welkom.

Ingezonden brieven en artikelen worden regelmatig geplaatst in binnen- en buitenland, tot in Afghanistan en Pakistan.

Tegenwoordig kunt u me gewoonlijk 's zondags 's ochtends vinden in een kerk op de Utrechtse Heuvelrug, dan naar de Engelse Mis in Utrecht van 12u30, dan op de fiets naar de Engelse Mis in Amsterdam van 18u.

God zegene u en tot ziens!

Drs. J.G.A.M. Leushuis

E-mail: jgamleus@dds.nl
WWW: www.jgamleus.dds.nl       
                                                                   Donderdag 14 april 2016

12-Jarig meisje schildert hemel, ongelooflijk!
(Engels gesproken)

4-jarige jongen vertelt over hemel na bijna-dood-ervaring
beaamt portret van Jezus van bovenstaand meisje
(Engels gesproken, film met Nederlandse ondertitels verkrijgbaar)

Engelen bestaan!
(Engels gesproken, Nederlands ondertiteld)


Mijn meest favoriete videos:

Dolly Parton & Kenny Rogers
Eilanden in de stroomMijn verlosser leeft
Team Hoyt